Regulamin Nagród

I. PULA NAGRÓD
Pula nagród w Biegu 9 Górników, który odbędzie się 15.12.2018 w Katowicach, wynosi 5.700 netto.

II. PODZIAŁ NAGRÓD
Podział nagród za zajęcie miejsc 1-9 w obu kategoriach (KOBIETY, MĘŻCZYŹNI) jest taki sam:

I – 600 zł

II – 500 zł


III – 400 zł


IV – 350 zł


V – 300 zł


VI – 250 zł


VII – 200 zł


VIII – 150 zł


IX – 100 zł

III. ODEBRANIE NAGRODY

3.1 Osoby, które zajmą w obu kategoriach miejsca 1-9, otrzymają podczas dekoracji Vouchery, które będzie można wymienić na nagrodę pieniężną w Biurze Zawodów w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności (ul. Pola 38, Katowice) od godz. 13:30.

3.2 Osoby przed odbiorem nagrody pieniężnej, będą proszone o wypełnienie oświadczenia o odbiorze nagrody pieniężnej. W oświadczeniu osoba nagrodzona będzie proszona o podanie następujących danych: Imię, nazwisko, adres, PESEL, Urząd Skarbowy. Wypełnienie oświadczenia jest warunkiem otrzymania nagrody.

3.3 Kwoty podane w punkcie 2 regulaminu, są kwotami netto, organizator pokrywa podatek 18%. Do każdej nagrodzonej osoby zostanie wysłany PIT-C8 w terminie do 31 stycznia 2019, na wskazany w oświadczeniu adres.