Zapisy

Opłata startowa wynosi 50 zł. Zapisy czynne do 13.12.2018 lub do osiągnięcia limitu startujących. W przypadku wolnych miejsc, możliwe zapisy w dniu zawodów 15.12.2018, w biurze mieszczącym się w muzeum Izba Pamięci Kopalni „Wujek”, od 9:30 do 11:30. Opłata na miejscu wynosi 70 zł, płatność gotówką.