Zapisy

Istnieją 4 przedziały Opłaty Startowej:60 zł do 30.09.2019 r. 80 zł do 01.12.2019 r. 100 zł do 13.12.2019 120 zł w dniu zawodów (14.12.2019) Zapisy czynne do 13.12.2010 lub do osiągnięcia limitu startujących. W przypadku wolnych miejsc, możliwe zapisy w dniu zawodów 14.12.2019,od 9:30 do 11:30. Opłata na miejscu wynosi 120 zł, płatność gotówką.