Nagrody

1. Dla najlepszych 9 zawodników (9 mężczyzn i 9 kobiet) Biegu 9 Górników przewidujemy następujące nagrody finansowe:

I – 600 zł
II – 500 zł
III – 400 zł
IV – 350 zł
V – 300 zł
VI – 250 zł
VII – 200 zł
VIII – 150 zł
IX – 100 zł

 

 

2. Organizator przewiduje dodatkowe nagrody rzeczowe dla 3 najwyżej sklasyfikowanych mężczyzn i kobiet w 3 kategoriach wiekowych – 18-30, 31-50, 50+.

3. Zawodnicy sklasyfikowani w kategorii OPEN, będą również brani pod uwagę przy nagradzaniu w kategoriach wiekowych.

4. Do ustalania wyników będzie brany pod uwagę czas brutto.

5. Warunkiem odebrania nagrody pieniężnej jest podpisanie oświadczenia dla celów podatkowych w biurze zawodów, po zakończeniu imprezy.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w wysokościach nagród.