Nagrody

Dla najlepszych uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne oraz rzeczowe!

Nagrody dla miejsc 1-9 (kobiety i mężczyźni)

I – 900
II – 450
III – 400
IV – 350
V – 300
VI – 250
VII – 200
VIII – 150
IX – 100
Dodatkowo nagrody rzeczowe od sponsorów dla najlepszej trójki z: M 16-29, K 16-29, M 30-49, K 30-49, M 50+, K 50+